مستند 23 آذر()

روایتی مردمی ازحمله مزدوران رژیم پهلوی به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(علیه السلام) مشهد درروز 23 آذرماه 1357.


 
 

گالری تصاویر

مستند 23 آذر