مستند حرمسرای اشرف()

جنجالی ترین مستند درباره پشت پرده انحرافات جنسی مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق

سیر حضور و فراز نشیب های زنان درسازمان مجاهدین خلق با محوریت چند زن جداشده ازسازمان.


 
 

گالری تصاویر

مستند حرمسرای اشرف
مستند حرمسرای اشرف