بیوگرافی

بیوگرافی

محمد مهدی خالقی

مستند ساز، فیلمنامه نویس و نویسنده

در مشهد الرضا شهربه دنیا آمدم.

تحصیلات دانشگاهی را با فراز و نشیب هایش تا مقطع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی ادامه دادم.

سینما برای من  یک علاقه صرف نیست. یک تکلیف و ابزاری برای ارائه بهتر افکار است.

بنا براین سراغ آموزش های آکادمیک نرفتم و خود را یک فیملساز تجربی و خود ساخته می دانم؛

که با مطالعه، پژوهش، تمرین و استفاده از آثار بزرگان به مدل سینمایی خود دست یافته ام. 

خواستگاه خود را در هنر،  تاریخ شفاهی و فیلمنامه نویسی می دانم.